logo
blog single

Tisztújító közgyűlést tart a Vuelta Sportegyesület

   

Meghívó

Vuelta Sportegyesület

Tisztújító közgyűlésére

A Közgyűlés időpontja:             2023. december 02. szombat 10 óra

A Közgyűlés helye:                   1103 Budapest, Hangár utca 10.

A Közgyűlés napirendje:

1., A Közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása.

2., A határozatképesség megállapítása.

3., A Közgyűlés napirendjének az elfogadása.

4., Tisztújítás, elnökség és felügyelőbizottság tagjainak visszahívása és az új vezető tisztségviselők megválasztása

5., Az Egyesület Alapszabályának közgyűlési határozatoknak megfelelően módosítása

6., Egyebek

Határozatképtelenség esetén

a megismételt Közgyűlés időpontja:        2023. december 09. szombat 10 óra

a megismételt közgyűlés helye:              1103 Budapest, Hangár utca 10.

A megismételt közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, az eredeti közgyűlés napirendi pontjai tekintetében.

Az Egyesület tagjai a Ptk. 3:73 § (2) bekezdésére figyelemmel, az Egyesület Alapszabályának 9. fejezetének 1.) pontjának harmadik bekezdésében foglaltak szerint az Egyesület hivatalos honlapján közzétett meghívó, 2023. november 10. közzétételétől számított három (3) napon belül kérhetik a Napirend kiegészítését. Az elnökség a három (3) napos határidő után kettő (2) napon belül dönt a kezdeményezett napirendkiegészítésekről. Az elnökség döntését a közgyűlés előtt legalább kettő (2) nappal közli a tagokkal. Ha az elnökség nem dönt vagy a napirendkiegészítést elutasítja, akkor a napirendimódosítási javaslat elfogadásáról vagy elvetéséről a közgyűlés dönt.

Kedves Tagtársunk!

Megjelenésedre feltétlenül számítunk, Várunk!

Kelt.: Budapest, 2023. november 10.

 

Eisenkrammer Károly Róbert

elnökség elnöke

A meghívó pdf formátumban IDE kattintva érhető el.

Back to top